kontakt

rozikowyswiat@wp.pl

środa, 29 stycznia 2014

flowersss of snow

dzisiejsza wizja jest mi najbliższa...piękny wzór kwiatów na mlecznym i grafitowym podkładzie ze srebrną nutką...
moc rozgrzewającej herbaty z rumem i pięknym cytatem przesyłam każdemu:)

" Nie ma zbyt wiele cza­su, by być szczęśli­wym. Dni prze­mijają szyb­ko. Życie jest krótkie. W księdze naszej przyszłości wpi­suje­my marze­nia, a ja­kaś niewidzial­na ręka nam je przek­reśla. Nie ma­my wte­dy żad­ne­go wy­boru. Jeżeli nie jes­teśmy szczęśli­wi dziś,jak pot­ra­fimy być ni­mi jutro?

Wy­korzys­taj ten dzień dzi­siej­szy. Obiema ręko­ma obej­mij go. Przyj­mij ochoczo, co niesie ze sobą: światło, po­wiet­rze i życie,je­go uśmiech, płacz, i cały cud te­go dnia.
Wyjdź mu nap­rze­ciw."

                           Phil Bosmans