kontakt

rozikowyswiat@wp.pl

czwartek, 17 kwietnia 2014

złote jajka

przygotowania pełną parą i wszędzie powinno być dopięte na ostatni guzik a jak nie jest... to żadna strata:):):) czy wszystko musi być idealne? czy ideały istnieją "namacalnie"? czy świat się zawali gdy "coś" zostanie pominięte? nie mam na myśli nakarmienia dziecka:):):):) są jednak rzeczy, które można pominąć i nie będą to na pewno paznokcie:):)::):) moja dzisiejsza propozycja zdecydowanie stawia na złoto i jajka plus czerń muśniętą "złotym deszczem":):):) miłego, przede wszystkim dobrze zorganizowanego czasu życzę aby wszystko się wszystkim ułożyło:):):) a jak nie...no cóż...nie zawsze może być kawior:):):):)

"Cier­pli­wość nie życzy so­bie w do­mu Zdu­mienia, bo Zdu­mienie to ok­ropny gość. Zużywa cię do cna, nie przej­mując się tym, co kruche i nie od zastąpienia. Jeśli cię uszkodzi, wzrusza ra­miona­mi i idzie da­lej, jak­by nig­dy nic. Niep­roszo­ne, często spro­wadza po­dej­rza­nych przy­jaciół: wątpli­wość, zaz­drość, chci­wość. Ra­zem zap­ro­wadzają włas­ne porządki; prze­meb­lo­wują wszys­tkie two­je po­koje dla włas­nej wy­gody. Mówią dziw­ny­mi języ­kami, nie siląc się na tłumacze­nie. Pit­raszą w twoim ser­cu niez­na­ne pot­ra­wy o dzi­wacznych sma­kach i aro­matach. Co czu­jesz, gdy wreszcie od­chodzą - ra­dość czy smu­tek? Cier­pli­wość zaw­sze zos­ta­je z miotłą w ręku."
                                                                             Jonathan Carroll


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz